Nejvýznamnější den našeho národa

Dnes slavíme výročí založení našeho státu. Není pro náš národ snad významnějšího dne, než je dnes.

Pojďme slavit, zapomeňme na všechno to dění kolem a slavme! Slavme v rámci možností, a kdo nemůže jinak, ať slaví alespoň ve svém srdci. Každý národ má nějaký svůj významný velký svátek, Američané mají den nezávislosti, Francouzi pád Bastily... U nás je tímto významným dnem právě vznik našeho státu, taky který jiný den by to měl být.  

Abychom mohli pevně, sebevědomě stát, musíme cítit naše pevné kořeny. A ty máme!

Pojďme z tohoto dne udělat zase ten nejvýznamnější den našeho národa. Pravda vítězí!