Modlitba

Drahý vesmíre,

dej nám, lidem této planety dar uvědomění, síly a moudrosti. Dej ať ti, kteří měli pochopit, pochopí a my můžeme pokračovat dál na našich cestách.


Milé Slunce, sviť prosím na naši zem, na všechny lidi, kteří po ní chodí a dej jim sílu zdraví fyzického i duševního. Hřej naše těla i duše a pomoz nám tak opět přivézt lásku do našich srdcí.
Nejlaskavější Bože, nepřestávej nás milovat.

Děkuji